Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Πουλάνε τη παραθαλάσσια ζώνη της Χειμάρας (περιοχή Δρυμάδες) παράνομα μέσω διαδικτύου…

http://www.property-abroad.com/
Το 2011 στην Αλβανία ο ΟΑΣΕ θα ξεκινήσει τη καταγραφή των περιουσιών της παράκτιας ζώνης του Ιονίου, κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Η Αλβανική μαφία έχοντας παρεισφρήσει στους κρατικούς ιστούς, και έχοντας διασυνδέσεις με συμβολαιογραφικά γραφεία, δικηγόρους, ακόμη και με δικαστικούς υφαρπάζει τις περιουσίες των Βορειοηπειρωτών, και σε συνεργασία με real estate Βρετανικό γραφείο τις προωθεί προς πώληση.

Στις 25 Απριλίου 2008, ο Σύλλογος Αυτόχονων Κατοίκων Ιονίων Παραθαλάσσιων Περιοχών για τη Προστασία της Περιουσίας «ΠΑΛΑΣΑ ΝΙΒΙΤΣΑ», είχε στείλει συγκροτημένο και νομικά τεκμηριωμένο έγγραφο στις Βρυξέλλες. Καθώς φαίνεται δεν άλλαξε και κάτι και η κατάσταση συνεχίζεται. Πιο κάτω παραθέτω το έγγραφο που στάλθηκε στις Βρυξέλλες.

Χιμάρα, 25 Απριλίου 2008
ΠΡΟΣ: Όλους τους εμπλεκόμενους στην παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνείς και Εθνικούς, Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Για παραβίαση των παρακάτω διεθνών και εθνικών νόμων, που ρητά προβλέπουν την προστασία της ιδιοκτησίας και ιδιαιτέρως αυτής των μειονοτήτων:
1. Των αρχών της British Magna Karta (1215).
2. Του United States Bill of Rights (1781).
3. Του French Declaration of the Rights (1789).
4. Του Πρωτόκολλου της Κέρκυρας του 1914 που προέβλεπε, ότι η Βόρειος Ήπειρος και η ελληνική Μειονότητα, θα πρέπει να έχει την δική της Διοίκηση και Κυβερνητική Αντιπροσώπευση.
5. Την Αλβανική Διακήρυξη Προστασίας των Μειονοτήτων του 1921.
6. Την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1945, η οποία επαναδιατύπωσε τις εγγυήσεις που παρέχονταν από το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914, για λογαριασμό της Ελληνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου.
7. Του άρθρου 17 παρ. 1 και 2 του Universal Declaration of Human Rights της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UN 1948) που προστατεύει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
8. Του Declaration of the Rights of Persons Belonging to National of Ethnic Religion and Linguistic Minorities, που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το Ψήφισμα 47/135-17/12/1992, άρθρα 1 & 2 και προστατεύει τα δικαιώματα των Μειονοτήτων.
9. Το πλαίσιο συμφωνιών που υπεγράφησαν από 35 ευρωπαϊκές χώρες στο Ελσίνκι με πρωτοβουλία του Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) μεταξύ του Ιουλίου του 1973 και του Αυγούστου του 1975. Ένα πλαίσιο που προβλέπει την προστασία των δικαιωμάτων των Μειονοτήτων των χωρών της Ευρώπης.
10. Το εν ισχύ Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας του 1998, άρθρα 41 & 42, που προβλέπουν την προστασία της ιδιοκτησίας.
11. Την αναφορά του Albanian Helsinki Committee 05/01/2001 που καταγγέλλει την μη υλοποίηση των άρθρων 41 και 42 του Αλβανικού Συντάγματος από την Αλβανική Κυβέρνηση όπως αυτή υποχρεούται από το άρθρο 181, Παράγραφος 1.
12. Τις συμφωνίες που η Αλβανία υπέγραψε στο πλαίσιο των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων στην Ε.Ε. στις οποίες και εγγυάται την προστασία της ιδιοκτησίας των Μειονοτήτων.
13. Την παραβίαση των κριτηρίων ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. (Παραβιάσεις σε Δικαιώματα Ιδιοκτησίας) όπως αυτή διαφαίνεται στα Progress Reports on Albania, της European Commission.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ
1. Η πλειοψηφία της Ελληνικής Μειονότητας κατοικεί στην Νότια Αλβανία, στην περιοχή η οποία αποκαλείται Βόρεια Ήπειρος από τους περισσότερους Έλληνες, αναφερόμενη φυσικά στην Ιστορική Πολιτεία της Ηπείρου, η οποία διαμοιράστηκε μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας το 1913.
2. Το 1913, η Βόρεια Ήπειρος, περιήλθε υπό τον έλεγχο της Αλβανίας. Οι Έλληνες κατοικούσαν στην περιοχή αυτή από τον 3ο αιώνα προ Χριστού. Η περιοχή αυτή υπήρξε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για σχεδόν 500 χρόνια, μέχρι τις αρχές του 20 αιώνα. Η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έφερε δραστικές αλλαγές στην Βαλκανική και στα σύνορα των χωρών που απελευθερώθηκαν από την Οθωμανική κατοχή.
3. Τον Δεκέμβριο του 1912, η Συνδιάσκεψη των Πρέσβεων των Μεγάλων Δυνάμεων (Great Powers’ Ambassadorial Conference in London) ανακήρυξε στο Λονδίνο την Αλβανία, ως αυτόνομο κράτος. Ένα χρόνο αργότερα, με το Σύμφωνο της Φλωρεντίας, η Ήπειρος διαμοιράστηκε σε δύο τμήματα. Το βόρειο τμήμα παραχωρήθηκε στην Αλβανία. Νέα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας χαράχτηκαν από την Διεθνή Επιτροπή για τον Καθορισμό των Συνόρων (International Commission for Definition of Boundaries).
4. Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914, εγγυήθηκε ότι η περιοχή της Βόρειας Ηπείρου και η ελληνική Μειονότητα, θα «έχει δική της Διοίκηση». Το ίδιο Πρωτόκολλο αναγνώρισε τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας, και παρείχε το δικαίωμα της αυτονομίας, με δεδομένη την εθνική κυριαρχία της Αλβανίας.
5. Το 1920, η Αλβανία προσχώρησε στην Κοινωνία των Εθνών, με την υποχρέωση η Κυβέρνησή της να παράσχει όλες εκείνες τις εγγυήσεις για την προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Εθνικών και Θρησκευτικών Μειονοτήτων. Η συνθήκη αυτή ισχυροποιήθηκε με την Αλβανική Διακήρυξη για την Προστασία των Μειονοτήτων, που δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1921.
6. Η ως άνω Διακήρυξη δεν υλοποιήθηκε ποτέ και το 1934, όλα τα μη κρατικά σχολεία έκλεισαν.
7. Το 1935, η Κοινωνία των Εθνών έστειλε την υπόθεση στο Μόνιμο Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (Permanent Court of International Justice) το οποίο και απεφάνθη ότι η Αλβανία έπρεπε άμεσα να αποκαταστήσει τα δικαιώματα των Μειονοτήτων και να επιτρέψει την λειτουργία των σχολείων.
8. Από το 1941 έως το 1985, το κομμουνιστικό-δικτατορικό καθεστώς του Enver Hoxha και στη συνέχεια το καθεστώς που επέβαλε ο διάδοχός του στην Προεδρία Ramiz Alia έως την κατάρρευσή του το 1991, καταστρατήγησαν όλα τα ανθρώπινα ατομικά και λοιπά δικαιώματα του συνόλου του Αλβανικού Λαού.
9. Από το 1991 έως σήμερα, παρόλο ότι η Αλβανική Κυβέρνηση έχει συνυπογράψει Διεθνείς Συμφωνίες, τόσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ όσο και του ΝΑΤΟ του οποίου πρόσφατα έγινε μέλος, όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχει μάλιστα ενεργοποιήσει την ενταξιακή της διαδικασία, συνεχίζει να παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και νόμους που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες.
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
Με τον Νόμο 7501/91 που ψηφίσθηκε από την Αλβανική Βουλή και υπογράφτηκαν από τον τελευταίο κομμουνιστή Πρόεδρο της χώρας Ramiz Alia, καταστρατηγήθηκαν όλες οι Διεθνείς δεσμεύσεις της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην υποχρέωσή της να προστατεύει τις Μειονότητες και τις ιδιοκτησίες τους. Ο νόμος μάλιστα αυτός, παραβιάζει και τις θεμελιώδεις αρχές που προβλέπονται για την προστασία των μειονοτήτων, από το Αλβανικό Σύνταγμα άρθρα 41 και 42 και υποχρεωτική υλοποίησή τους όπως προβλέπεται από το άρθρο 181, Παράγραφος 1.
Συγκεκριμένα:
1. Επί 16 χρόνια, από την «Δημοκρατικοποίηση» της Αλβανίας μέχρι σήμερα, η Αλβανική Κυβέρνηση, εφαρμόζει τον Νόμο 7501/91, καταστρέφοντας και κατακλέβοντας τις περιουσίες της Μειονότητας.
2. Το διαρκές αυτό έγκλημα σε βάρος της Μειονότητας, πραγματοποιείται με την χρήση αστυνομικής βίας και εγκληματικών επιθέσεων τύπου «μαφίας».
3. Στην παράνομη αυτή διαδικασία συμμετέχει και η Αλβανική Δικαιοσύνη η οποία αρνείται επιμόνως να δεχθεί τις προσφυγές μας. (Αναφορά του Albanian Helsinki Committee 05/01/2001 που καταγγέλλει την μη υλοποίηση των άρθρων 41 και 42 του Αλβανικού Συντάγματος από την Αλβανική Κυβέρνηση όπως αυτή υποχρεούται από το άρθρο 181, Παράγραφος 1, για την μη αναγνώριση στο Δικαιοδοτικό Σύστημα για υλοποίηση του Αλβανικού Συντάγματος που θεωρητικά τουλάχιστον προστατεύει τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων).
Παραδείγματα:
1. Τον Ιούνιο του 1994, ο Παναγιώτης Δημαλέξης, μέλος της μειονότητας, κάτοικος Χειμάρας Αλβανίας, συλλαμβάνεται επειδή προσπαθεί να προστατέψει την με τίτλους ιδιοκτησίας κατοχυρωμένη περιουσία του από την επιδρομή της αλβανικής αστυνομίας.
2. Τον Ιούνιο του 1994, η Κατίνα Γκούμα, μέλος της μειονότητας, κάτοικος Χειμάρας, συλλαμβάνεται στη προσπάθειά της να προστατέψει την με τίτλους ιδιοκτησίας κατοχυρωμένη περιουσία της.
3. Από 367 μειονοτικών οικογένειες της περιοχής της Χειμάρας Αλβανίας, αφαιρείται παρανόμως και βιαίως νόμιμη και κατοχυρωμένη με τίτλους ιδιοκτησίας γη.
4. Από το σύνολο 1.741 μειονοτικών οικογενειών της περιοχής της Χειμάρας Αλβανίας, μόνο οι 1.152 πήρανε πίσω τις ιδιοκτησίες τους, κατοχυρωμένες με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, μετά από παράνομες και αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτρίωσης.
5. Με παράνομες καταχρηστικές και αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτρίωσης, σε 534 μη δικαιούχες οικογένειες, έχουν δοθεί τα νομίμως και με τίτλους ιδιοκτησίας κατεχόμενα κτήματα μειονοτικών οικογενειών στην περιοχή Χειμάρας της Αλβανίας.
6. Με παράνομες καταχρηστικές και αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτρίωσης, 902 οικογένειες της Μειονότητας έχασαν ολοκληρωτικά τα με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας κατεχόμενα κτήματά τους στην περιοχή Χειμάρας της Αλβανίας.
7. Με παράνομες καταχρηστικές και αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτρίωσης, δόθηκε κοινόχρηστη έκταση γης και βοσκότοπων της Μειονότητας στην περιοχή Χειμάρας της Αλβανίας, σε 106 μη δικαιούχες οικογένειες.
8. Τέσσερα χρόνια μετά την κατάρρευση των παράνομων πυραμίδων του παρατραπεζικού κυκλώματος της Αλβανίας του 1997, με την υπουργική απόφαση 111/201 (που σημειωτέον ποτέ δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) 20.000 τετραγωνικών μέτρων οικοπέδων νομίμως κατεχομένων από ιδιοκτήτες της μειονότητας, στην παραθαλάσσια ζώνη της Χειμάρας (περιοχή Drimades), εκχωρήθηκαν σε άγνωστους σε μας ιδιοκτήτες. Τα οικόπεδα αυτά, ανήκουν με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας των ετών 1939 και 1946 σε οικογένειες της Μειονότητας και είναι καταγεγραμμένα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
9. Το ως άνω φαινόμενο επαναλήφθηκε το 2006, με εκχώρηση και άλλων 20.000 τετραγωνικών μέτρων οικοπεδικής έκτασης, ιδιοκτησίας των οικογενειών της Μειονότητας στη Χειμάρα της Αλβανίας, στο Συνδικάτο της Αλβανίας. Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν επίσης με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας καταγεγραμμένους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα έτη 1939 και 1946.
Με δεδομένα όλα τα προαναφερθέντα, και στο όνομα των Διεθνών Νόμων, αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Αλβανική Κυβέρνηση έναντι όλων των Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών,
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΟΥΜΕ
1. Να προβείτε σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από την ιδιότητα και τον ρόλο σας στο πλαίσιο της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων.
2. Να ορίσετε άμεσα επιτροπές ή αντιπροσωπείες επιτόπιου ελέγχου των προαναφερθέντων παραβιάσεων των Διεθνών και Εθνικών Νόμων.
3. Να εντάξετε στο πλαίσιο των παρεμβάσεών σας σε όλους τους Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς την Καταγγελία μας αυτή, έτσι ώστε η Αλβανική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τους Διεθνείς Νόμους και τις Διεθνείς της Υποχρεώσεις.
4. Να προσφύγετε σε όλους τους Διεθνείς και Δικαιοδοτικούς μηχανισμούς τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και των Εθνικών σας Μηχανισμών Απονομής Δικαιοσύνης κατά της Αλβανικής Κυβέρνησης, για την παραβίαση των προαναφερθέντων θεμελιωδών Νόμων Προστασίας των Μειονοτήτων.
5. Να καλέσετε όλους τους Εκλεγμένους σας Αντιπροσώπους στα Εθνικά σας Κοινοβούλια, να φέρουν στα Νομοθετικά όργανα της χώρας σας τις προαναφερθείσες παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Να θέσετε υπόψη όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων των Χωρών σας, τις σχετιζόμενες με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις προαναφερθείσες καταγγελίες, έτσι ώστε αυτές να πράξουν τα δέοντα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων τους.
Σε αναμονή της εμπλοκής σας, στο όνομα των αρχών του Πολιτισμού και της Δικαιοσύνης των Δυτικών Κοινωνιών,
Με τιμή
Αλέξανδρος Γκούμας
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πηγή της επιστολής η Εφημερίδα της Ρωμιοσύνης
Geopolitics & Daily News

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Bollano takon ne fshehtesi ekipin spanjoll te pronave
Gazeta Shqip.
Kreu i Bashkisë së Himarës pret në shtëpinë e tij përfaqësuesit e kompanisë spanjolle

Projekti për regjistrimin e pronave në Bregdet ka hyrë në një fazë “operative”, por pa i shpëtuar “mbikëqyrjes” dhe interesit politik. Burime nga qeveria bëjnë të ditur se vetëm para tri javësh, përfaqësues të firmës spanjolle “Tracasa”, e cila ka fituar tenderin për të zhvilluar regjistrimin, kanë zhvilluar një takim me kreun e Bashkisë së Himarës, Vasil Bollano. Përkundrejt aspektit fare normal që ky zhvillim ka në funksion të vënies në jetë të procesit, një element që bie në sy është jo vetëm “protokolli” i veçantë i tij, por edhe heshtja e plotë e mbajtur me këtë rast. Kështu, sipas informacioneve nga burime pranë “Omonia”-s, bëhet e ditur se takimi mes Bollanos dhe përfaqësuesve të firmës është zhvilluar në shtypin e kreut të Bashkisë së Himarës dhe jo në zyrën e tij – një rast i paprecedentë ky po të mbahet parasysh rëndësia e çështjes, por edhe ajo çfarë përfaqëson Bollano në raport me qytetarët e Himarës. Po kështu, një thyerje vihet re në marrëdhënien e krijuar mes tij dhe elektoratit, i cili shpreson shumë te procesi i regjistrimit të pronave që vijon të mbahet pezull që prej 20 vjetësh. Ajo që vjen në përputhje logjike me zhvillimet e kësaj natyre, është zhvillimi i industrisë së ndërtimit në zonën e Bregdetit, i kufizuar gjithsesi deri më tani nga mungesa e kufijve të qartë të pronësisë. Është jashtë çdo dyshimi se pushteti vendor është përgjegjës dhe kontribuues i këtij procesi jo pak herë të kritikuar. Në këtë kuadër është vetë angazhimi politik i Bollanos ai që e sjell takimin në një kontekst tjetër nga transparenca e njohur e tij në deklarimet e forta që prekin komunitetin himarjot. Për më shumë që projekti në fjalë, i financuar nga OSBE është shumë serioz dhe ka mbështetjen e qeverisë shqiptare. Konkretisht janë 1.5 milionë euro nga Bashkimi Europian dhe 186 mijë euro nga qeveritë e Greqisë, Çekisë, Zvicrës dhe SHBA-ve paratë që do të përdoren në këtë drejtim. Me interes dhe rëndësi është finalizimi i tij në fund të vitit 2011, me dhënien e vërtetimeve të pronësisë nga ana e Zyrës së Regjistrimit të Pasurisë në Vlorë. Regjistrimi do të shërbejë si bazë të dhënash për autoritetet shqiptare, të cilat janë subjektet e vetme që kanë të drejtën e lëshimit të një dokumentacioni të kësaj natyre. Teknikisht, firma e specializuar spanjolle do të realizojë një hartë dixhitale, bazuar në dokumentacionin e pronarëve, duke përcaktuar kufijtë dhe sipërfaqet. Ky projekt është paralajmëruar para disa muajsh edhe nga qeveria greke, e cila është edhe një ndër financueset e projektit.

BOLLANO TE NDALOJE CDO LLOOJ PERPJEKJE TE MAFIAS SE TIRANES, E CILA ESHTE E VESHUR ME PUSHTET, DUKE GRABITUR APO "DHURUAR" ME MJETE TE JASHTELIGJSHME, TERITORE TE MEDHA VECANERISHT NE DHERMI, PALASE, JALE, QEPARO. TE BASHKEPUNOJE NGUSHTE ME KRYEPLEQTE DHE FSHATRAT PER TE NDALUR CDO PERPJEKJE SHITJE BLERJE DHE DHENJE LEJESH NE MENYRE TE JAHTE LIGJSHME PA U BERE ME PARE REGJISTRIMI I TOKES.

Γκορος Νικος είπε...

παντως αμα μπεις τωρα στο site...δεν υπαρχει πια για τους Δρυμαδες τιποτα.
Η τα πουλησανε ή φοβηθηκαν και το εβγαλαν!!

Ανώνυμος είπε...

MI POS EIPES DEN EIPARXI PULISES APO DRIMADES/ KITA EDO

http://www.myoverseasproperty.ie/overseas-property/export-to-pdf/Albania/Vlora/Dhermi-Riviera-Resort-Villas-and-Apartments/13513/

http://www.holiday-property.net/index.php?cat_id=Lands+in+Albania

http://www.tregoj.al/ViewItem.aspx?itemId=238531

http://www.njoftime.com/showthread.php?t=23680

http://www.kugli.com/Classified_Ads/adid/585042/adtitle/Dhermi_Riviera_Resort/http://njoftime.parajsa.com/njoftimi-673.htm

http://njoftime.parajsa.com/njoftimi-567.htm

OUTE O DIKTATORAS HOTZAS DEN MBOROUSE NA PERAKSI TYN XEIMARRA, TORA TA "PALIKARIA" TYS XEIMARRAS, POULISANE TO TOPO TOYS GENIS APO 8 XEILADES XRONIA. PUTANES

Ανώνυμος είπε...

Himarjotet duhet te shofin se kush vertet e ka fajin, qe mesa duket nuk eshte aspak larg, por brenda (si kali i trojes). Tashme eshte disi vone sepse ca ishte me vlere per tu shit eshte shit dhe pazaret jane ndare midis "perandorise Bollano" dhe "perandorise Berisha" si p.sh tokat e manastirit...