Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Σύντομο ανέκδοτο

Το KRRT (Πολεοδομία) των Αγ.Σαράντα  ενέκρινε  70 νέες άδειες οικοδομής.,Από  αυτές καμία δεν υπερβαίνει τους 3 ή 4 ορόφους. Με την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την  Διεύθυνση της Πολεοδομίας  δίνεται ένα τέλος στο φαινόμενο των υψηλών κτιρίων που βλάπτουν την πόλη των Αγίων Σαράντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: