Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Λαζάρης και Κολίλιας μέλη του Προεδρείου του MEGA

Στις 19.11. 2011 συνήλθε στην πρώτη συνέλευσή του το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος « Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» ΕΕΜΜ για την εκλογή του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, αντιπρόεδρο και γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών του Προεδρείο του Κόμματος.
Βάσει των αποτελεσμάτων κηρύσσουμε νικητές για τη θέση:
Ι. Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα του Κόμματος τον κ. Ζήσο Λούτση,
ΙΙ. Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου τον κ. Χρήστο Αργύρη,
ΙΙΙ. Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου την κ. Ελένη Κοτέλη,
ΙV. Μέλη του Προεδρείου του Κόμματος του κυρίους:

1. Αθηνά Πάλλη
2. Γιώργος Γιάννης
3. Δημήτρης Λαζάρης
4. Δημήτρης Μεϊντής
5. Ηλίας Θάνος
6. Ηλίας Καλυβιώτης
7. Θωμάς Μήτσιος
8. Θωμάς Τζιας
9. Λευτέρης Αναγνώστης
10. Μόντης Κολίλιας
11. Ναούμ Ντίσιος
12. Νίκος Κούρης
13. Πέτρος Μπερέτης
14. Ρολάνδος Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: