Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

1 Οκτωβρίου - Ξεκινάει σήμερα η απογραφή

Ξεκινάει σήμερα η απογραφή στην Αλβανία και θα ολοκληρωθεί στις 21 Οκτωβρίου.  12 000 απογραφείς θα περάσουν από  πόρτα σε πόρτα σε όλη τη χώρα.Τα δυο  τελευταία ερωτήματα, για τη  θρησκεία και  την εθνικότητα είναι προαιρετικά και αν το 5% των ερωτηθέντων  αρνηθεί να απαντήσει δεν θα ληφθεί υπόψη και κατά συνέπεια δεν θα αξιοποιηθεί στατιστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: